„Transfer Ciemnej Materii” to warsztatowe narzędzie szkoleniowe rozwijające kompetencje w obszarach:
• Zarządzanie zespołem
• Przywództwo
• Planowanie i organizacja pracy – efektywność w zarządzaniu
• Rozkład odpowiedzialności za ostateczny rezultat (np. w organizacji)
• Komunikacja interpersonalna
• Współpraca między działami
• Motywacja
• Udzielanie informacji zwrotnej
• Budowanie zespołu

Uczestnicy zajęć podzieleni zostają na zespoły pracujące w oddzielnych pomieszczeniach.

Pierwsze pomieszczenie to baza na Ziemi – jest to centrum dowodzenia i koordynacji działań. Pracuje tu kadra zarządzająca, która na podstawie otrzymanego schematu konstruuje prototyp umożliwiający załodze na Wenus zbudowanie urządzenia do transferu ciemnej materii.

Drugie pomieszczenie to baza kosmiczna na Wenus – jest to obszar planety, na którym działa kadra zadaniowa. Kadra ta wykonuje polecenia otrzymywane z centrum dowodzenia z Ziemi.

Dodatkowo w każdej lokalizacji zespoły mogą być (opcjonalnie) podzielone na mniejsze podgrupy, które powinny ze sobą współpracować.

Komunikacja między Ziemią a Wenus odbywa się drogą radiową – ale jak to w przestrzeni kosmicznej bywa pojawiają się zakłócenia.

Kadra w centrum dowodzenia musi budować sprawny prototyp skomplikowanego urządzenia oraz przekazywać instrukcje kadrze na Wenus – jednocześnie dbając o dobry podział obowiązków i jak najlepszą organizację pracy (na Wenus, ale i też we własnym zespole na Ziemi).

Budowa urządzenia do transmisji ciemnej materii nie jest prosta – błąd można popełnić dosłownie wszędzie – a jest ograniczona liczba możliwych testów.

Jak uczestnicy poradzą sobie z organizacją pracy? Ile czasu zajmie im zbudowanie urządzenia? Ile będzie takich sytuacji, że załoga na Wenus nie będzie miała wyznaczonych zadań, a ich praca będzie polegała na czekaniu?

Jak będzie przebiegała komunikacja? Czy polecenia będą w pełni zrozumiałe dla załogi na Wenus? Jakie bariery komunikacyjne będzie trzeba przełamać? Czy informacje zwrotne będą konstruktywne?

Chyba najtrudniejszy moment zadania to czas, kiedy wszystko wydaje się poprawnie połączone – a jednak nie działa.

Jak zespoły wykryją błąd? Jak poradzą sobie z frustracją i narastającą demotywacją po kolejnej nieudanej próbie? Jak kadra zarządzająca będzie motywować załogę na Wenus? Czy w centrum dowodzenie pojawi się również demotywacja i czy podjęte zostaną próby automotywacji, aby jednak zrealizować wyznaczony cel? Co się dzieje, gdy w organizacji nie idzie wszystko „po myśli”, choć pracownicy realizują polecenia a kadra zarządzająca wytyczne zarządu?

I wreszcie, kiedy wszystko dobrze zadziała – jak wielka jest radość, pozytywna energia i motywacja do kolejnych zadań – bo to nie koniec misji…

Teraz kadra zadaniowa na Wenus musi dostarczyć do centrum dowodzenia niezbędnych informacji, bez których kadra zarządzająca nie może zakończyć misji.

Dla załogi na Wenus, która do tej pory głównie wykonywała polecenia, to czas samodzielnych działań – aby odnaleźć miejsca zakrzywienia czasoprzestrzeni, użyć stabilizatorów magnetycznych oraz odczytań wyniki z urządzeń pomiarowych.

Te istotne dane przekazane z terenu zostaną zinterpretowane przez zespół dowodzenia na Ziemi, aby określić całkowite natężenie transferu ciemnej materii.

„Transfer Ciemnej Materii” jest wielką metaforą zarządzania, komunikacji i współpracy międzydziałowej w organizacjach.

Całość rozgrywki trwa – w zależności od stopnia trudności – do 2 do nawet 5 godzin.

„Transfer Ciemnej Materii” jest tak zaprojektowany, że pod względem zadań, zagadnień merytorycznych i fabuły koresponduje z innymi grami szkoleniowymi: „Misja Wenus”, „Misja Księżyc”, „Budowa Prototypu Silnika Atomowego”. Dzięki temu dwu lub nawet trzydniowy warsztat szkoleniowy można zrealizować w oparciu dynamiczne i emocjonujące gry szkoleniowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.